Berit & Christer

Pettersson

startsida

Det här är Berit & Christer hemsida

Här hittar du det som våra liv krestar kring

Våra egna intressen och våra gemensamma

Här kommer du åt Berits släktforskning

Både Berits anor och Christers anor

Här kan du se bilder från våra resor tillsammans

och de resor vi gjort ensamma

Här finner du lite om  familjen och händelser kring oss

Sidan är under konstruktion.

Ha överseende, allt är inte komplett